Поръчка
Заглавие:
Данни за доставка:
При директна поръчка цената е 9,00 лева (с 25 % отстъпка).
Пощенските разходи са за наша сметка.
След плащането ще изпратим книгата с препоръчана поща.
Ако във формата е въведен e-mail, ще потвърдим изпращането.
Плащане on-line:
Плащане по банков път:
IBAN: BG07 SOMB 9130 1036 6887 01
BIC: SOMB BGSF
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА, кл. Врабча
В полза на: ВЕГА СОФИЯ ООД
Основание: поръчка от ... (име на получателя)
Тринадесетото племе
© The Estate of Arthur Koestler
©  Теодора Полендакова, превод
©  Костадин Попов, корица
©  Вега София ООД
ISBN 978-954-91957-1-2
формат 144 / 214 мм, 216 стр., цена 12 лв.